skip to Main Content

Mange offentlige institutioner arbejde med at forandre, uddanne udvikle og lede borgerne til at være mere sunde, aktive og deltagende i samfundet. Dette gælder både i forhold til borgere der allerede er kompetente – og som vi vil have til at bidrage yderlige med eksempelvis politisk deltagelse eller frivilligt arbejde . Og det gælder i forhold til de borgere vi ønsker skal tage mere ansvar for deres eget liv.

Foredraget viser med eksempler, hvilke forskellige strategier der er til at påvirke og forme borgernes handlinger – og viser hvordan vi benytter forskellige former for ledelse i forhold til forskellige målgruppen – ofte succesfuldt – men i en del tilfælde også uden den store virkning. Foredraget giver deltagene en grundliggende forståelse for hvordan vi påvirker, leder og danner borgerne – således at deltagerne bibringes analytiske redskaber til at forstå de udfordringer de måder og hvilke sociale og psykologiske aspekter der er på spil.

Foredraget kan tilpasse både til brede målgrupper, eksempelvis på tværs af forvaltningsområder – eller skræddersys til mere specifikke områder.

Back To Top