Jeg tilbyder foredrag, kurser, uddannelses og inspirationsdage, konsulentbistand og supervision med fokus på at bidrage til at udvikle organisationer der arbejde med behandling, undervisning, pædagogik, socialt arbejde og psykologiske indsatser.

Jeg arbejder med hvordan vi kan inddrage borgere, brugere, professionelle og forskningsbaseret viden til at skabe bæredygtige løsninger.

Min vision er at bidrage til at organisationer og professionelle løbende kan udvikle og kvalificere deres arbejde – på et fagligt, forskningsmæssigt og etisk grundlag.

Læs mere her på siden, og kontakt mig endelig for at høre mere..

VELKOMMEN

FOREDRAG og TEMADAGE

I socialt arbejde, terapi og i vores organisationer, har vi ofte fokus på hvordan vi ‘i-tale-sætter’ og problemer, udfordringer – og borgere, medarbejdere og klienter.
I dette foredrag  sætter jeg fokus på…

At arbejde med indsatser for borgere der bruger rusmidler opleves af mange som en udfordring. Borgerne bliver ofte væk fra tilbuddene eller falder tilbage i gamle mønstre efter endt behandling.

Hvordan udvikler vi fagligheden i vores institutioner? Spørgsmålet er en klassisk udfordring og særligt relevant for de organisationer der har brug for …

madsbank-folder-temadag1

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn