skip to Main Content

Mads Bank, er Psykolog, Cand. Psych. og Ph.d og er pt. ansat som adjunkt på Institut for psykologi, Syddansk Universitet.

Jeg forsker bl.a. i komplekse problemstillinger og interventioner inden for social- sundheds- og uddannelsesområdet. Det handler eksempelvis om hvad vi gør når vi møder borgere med multible og sammensatte – bio-psyko-sociale – problemer, eksempelvis i socialt arbejde.

Dette undersøger jeg typisk ved at trække på en række forskellige tilgange, metoder og teorier – eksempelvis fra pædagogisk-, personligheds- og social psykologi. Et af mine hovedområder er den pædagogiske psykologi, som er et afsæt for at forstå  hvordan professionelle i velfærdsstaten behandler, uddanner og ‘mægtiggør’ borgere og medarbejdere og hvordan vidensformer, organisatoriske og samfundsmæssige forhold spiller ind i sådanne processer.

Jeg interesserer mig særligt for socialt arbejde, behandling, læring, terapi, supervision og organisations udvikling – og er i særlig grad inspireret af kvalitative og post-moderne forståelser: fx Narrativ psykologi & Terapi, Post-strukturalistiske og fænomenologiske tilgange

Jeg  har i mange år været ekstern lektor/forelæser på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, CBS og Folkeuniversitetet Århus/Emdrup/København.

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top