Jeg er uddannet psykolog, Ph.d. fra Københavns Universitet.

Jeg forsker i organisering, udvikling og læring på social- sundheds- og uddannelsesområdet.

Jer er særligt optaget af hvordan professionelle i velfærdsstaten udvikler, uddanner og ‘mægtiggør’ borgere og medarbejdere og hvordan dette kræver forståelse for samspillet mellem faglige, organisatoriske og politiske forhold.

Min Ph.d afhandling handler om organisering af velfærdsstatens institutioner gennem brugerinddragelse, hvilket jeg har udforsket ved at undersøge hvordan  professionelle udvikler nye standarder for socialt arbejde med unge og deres rusmiddelproblemer.

Jeg er pt. ansat som post.doc ved Institut for folkesundhedsvidenskab, hvor jeg undersøger mødet mellem almen praktiserende læger og deres patienter og betydningen af dette, for udskrivning af antibiotika.

Jeg er forelæser i personlighedspsykologi og pædagogisk psykologi  på Københavns Universitet og på uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet.  – samt gæsteforelæser ved Syddansk Universitet, CBS og Folkeuniversitetet.

Jeg interesserer mig særligt for socialt arbejde, behandling, læring, terapi, supervision og organisations udvikling, og trækker bl.a. på narrative, post-strukturalistiske og fænomenologiske tilgange.

I forbindelse med større udviklingsprojekter samarbejder jeg med konsulentfirmaet Human House.

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn