skip to Main Content

Visionen for mit akademiske arbejde er at bidrage til udvikling af løsninger på psykologiske, sociale og samfundsmæssige problemstillinger.

Jeg forsker i hvordan man kan organisere, kvalificere og udvikle tilbud indenfor sundhed, behandling, undervisning. pædagogik og socialt arbejde. Jeg har bl.a. fokus på at forstå hvordan professionelle udvikler deres praksis og skaber  bæredygtige løsninger ved systematisk at inddrage borgernes eller brugernes egne forståelser og perspektiver.

I mit Ph.d. projekt, har jeg undersøgt  hvordan psykologer og social arbejdere udvikler nye metoder til at arbejde anerkendende og produktivt med med unge og deres (rusmiddel) problemer. En central pointe i dette er, at vi i områder som socialt arbejde, behandling og pædagogik,  med fordel kan fokusere på at udvikle borgernes generelle færdigheder til at lede elle regulere sig selv på hensigtsmæssige måder. I den forstand handler meget socialt, psykologisk og pædagogisk arbejde – og ledelse i en bred forstand  – om at ‘lede på borgernes ledelse af sig selv’.  Her er det  at inddrage borgere, brugere, klienter, patienter eller kunder, et centralt greb, der både ‘mægtiggør’ og ansvarliggør den enkelte og som samtidigt bidrager til en bæredygtig udvikling af velfærdsstatens institutioner.

Jeg forsker også i sundhedsvæsnet, og har bl.a. gennemført et forskningsprojekt om hvordan vi kan håndtere bekymringer og reducere udskrivning af medicin (fx antibiotika) i mødet mellem  patienten og den alment praktiserende læge.

Nogle at de mere  grundlæggende videnskabelige spørgsmål jeg arbejder med,  handler om hvordan mennesker og organisationer gensidigt udvikles gennem videnskabelige og kulturelle standarder.

Se  mere om projekterne om Brugerdrevne standarder i socialt arbejde eller Bekæmpelse af antibiotikaresistens i almen medicinsk praksis.

Download  udvalgte udgivelser

Følg mit arbejde Mads Bank på Google Scholar

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top