skip to Main Content

Denne artikel opsummerer hovedpointer fra min ph.d. afhandling.

Artiklens grundspørgsmål er  at undersøge, hvordan vi kan udvikle og organisere velfærdsstatens institutioner og de professionelles faglighed, så vi fremmer borgernes selv-ledelse. Det belyses ved at undersøge nye metoder i socialt behandlingsarbejde med unge, der har problemer (med stoffer).

Nogle væsentlige pointer er, at de professionelle løbende udvikler deres ’metoder’ og faglighed i dialog med brugere og at affektive fænomener som stemning og atmosfære er afgørende for at skabe selvledelse.

Forfatter: Bank, M.
Udgivelsesår: 2017
Type: Ph.d.-forsvarsartikel

Hent publikationen her: download

Artiklen handler om hvordan praktiserende læger kan hjælpe deres patienter og mindske udskrivning af antibiotika, ved at blive bedre til at håndtere usikkerhed og bekymring uden at have sikker viden.

Forfatter: Bank, M., & Rogne, A.
Udgivelsesår: 2018
Type: Artikel, i antologi – Peer-review

Læs publikationen her: Læs

Artiklen handler om nye forståelser af det terapeutiske rum  og hvad det egentlig (også) kan være vi foretager os når vi skaber forandring i terapi, rådgivning og socialt arbejde.

Forfatter: Bank, M., & Nissen, M.
Udgivelsesår: 2018
Type: Artikel
Medie: Qualitative Social Work

Hent publikationen her: download

Handler om brugen af affekt, stemning, energi og atmosfære i socialt arbejde, og hvordan modulation af stemning kan åbne for nye forståelser og måder at være på for unge og deres forældre.  Heideggers begreb om stemning præsenteres og diskuteres som et bud på hvordan man kan arbejde med, forstå og analysere affekt i socialt arbejde.

Forfatter: Bank, M.
Udgivelsesår: 2021/In press
Type: Artikel
Medie:

Hent publikationen her: download

Hvordan arbejde man anerkendende med brugerindragelse, hvordan udvikler man løbende sin faglighed og hvilke rolle spiller affektive fænomener i behandlingsarbejde? det er nogle af de spørgsmål der analysere i denne artikel.

Forfatter: Bank, M.
Udgivelsesår: 2016
Type: Artikel
Medie: Theory & Psychology

Hent publikationen her: download

Den såkaldte ‘djøfisering’ er fejet gennem arbejdslivet de seneste år. Vores indsats skal kunne måles og vejes, og resultaterne gøres op, for at det tæller. Rationalet er, at vi således bliver mere effektive og produktive – men bliver vi nødvendigvis det, når vi tæller alt?

Forfatter: Bank, M., & Nissen, M.
Udgivelsesår: 2016
Type: Bog
Medie: Tæller vi det der tæller, af M. Friis Andersen & L. Tanggaard Pedersen, forlaget Klim

Køb bogen via dette link: Køb

Introduktion til et special issue om standarder og subjektivitet

Forfatter: Nissen, M., Staunæs, D., & Bank, M.
Udgivelsesår: 2016
Type:
Medie:

Læs publikationen her: Læs

Afhandling om nye metoder i systemisk, narrativt og løsningsfokuseret arbejde med unge og rusmidler.

Forfatter: Bank, M.
Udgivelsesår: 2015
Type: Ph.d.-afhandling
Medie: Københavns Universitet

Hent publikationen her: Download

Personlighedspsykologi er en af psykologiens hoveddiscipliner. Teorier om personlighed, identitet, subjekt og selv er vigtige inden for næsten alle human- og samfundsvidenskaber.

I denne bog bidrager jeg med et kapitel der er den første samlede danske præsentation af hvad narrativ psykologi, teori og teori er i en personlighedspsykologisk ramme.

Forfatter: Bank, M.
Udgivelsesår: 2014
Type: Bog
Medie: Personlighedspsykologi, af S. Køppe & J. Dammeyer, Hans Reitzels forlag

Køb bogen via dette link: Køb

en udforskning af hvorfor det kan være meget vanskeligt at have terapeutiske gruppesamtaler med børn og unge. Samtidigt en introduktion til hvordan man kan lave social arbejde med unge der bruger rusmidler, inspireret af systemiske og narrative tilgange.

Forfatter: Bank, M.
Udgivelsesår: 2010
Type: Kandidat afhandling
Medie: Københavns Universitet

Hent publikationen her: Download

Back To Top