skip to Main Content

At arbejde med indsatser for borgere der bruger rusmidler opleves af mange som en udfordring. Borgerne bliver ofte væk fra tilbuddene eller falder tilbage i gamle mønstre efter endt behandling.

Traditionelt forklares det at brugerne ikke er motiverede, er afhængige, har traumer elle psyko-sociale vanskeligheder. Selvom der kan være noget rigtigt i sådanne forståelser, hjælper de os ofte ikke til at skabe tilbud der hjælper disse borgere.

Med udgangspunkt i den nyeste forskning vil jeg give nye forståelser for hvorfor dette arbejde er vanskeligt og hvad man kan gøre.

Jeg vil fokusere på både psykologiske, sociale og arkitektoniske forhold og med eksempler fra socialt behandlings arbejde med unge, præsentere hvilke typer af forandringsstrategier man kan benytte i forhold til (stofbrugende) borgere, med henblik på at skabe en positiv udvikling.

Ved at koble både psykologiske, sociale og organisatoriske forhold, skabes der nogle forståelses modeller, som deltagerne kan anvende både i forhold til både overordnede strategiske overvejelser, fx omkring planlægning af indsatser og i forhold til pædagogiske og behandlingsmæssige udfordringer.

madsbank-folder-temadag1

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top