skip to Main Content

Jeg tilbyder foredrag, kurser og uddannelsesdage til offentlige og private organisationer.

Hvad enten formålet er inspiration, formidling af viden eller uddannelse, har jeg fokus på at inspirere  og udfordre, ved  at gøre indholdet relevant og vedkommende, ved at koble praktiske eksempler med mere teoretiske forståelser og modeller.

Jeg formidler med høj energi og skræddersyr mine oplæg til deltagerne, så de kan skabe nye forståelser og handlemuligheder i forhold til deres professionelle og organisatoriske udfordringer.

Herunder kan du læse om de nogle af de temaer,  der er mest efterspurgt til foredrag og uddannelsesdage.

Hvordan hjælper vi  unge, der bruger rusmidler og har andre problemer? Denne temadag går tæt på dilemmaer, udfordringer og løsninger i krydsfeltet mellem ungearbejde, psykosociale indsatser og rusmiddelbehandling.
Du vil høre om hvordan unge oplever mødet med behandlingssystemet,  hvordan praktikere arbejder og blive præsenteret for grundliggende modeller indenfor motivation, behandling og udvikling…

I socialt arbejde, terapi og i vores organisationer, har vi ofte fokus på hvordan vi ‘i-tale-sætter’ og problemer, udfordringer – og borgere, medarbejdere og klienter.

I dette foredrag  sætter jeg fokus på hvordan fænomener som stemning, energi og atmosfære er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring, for individer og organisationer.

At udvikle fagligheden og ydelserne i vores organisationer er en klassisk udfordring. Vi har brug for standarder, styring og  dokumentation, men dette kommer ofte til at stå i vejen for den fleksibilitet der er nødvendigt for at møde vores borgere og kunder og håndtere udfordringer, krydspres og paradokser innovativt og konstruktivt. Så hvordan kan bevare og udvikle fagligheden og forholde os konstruktivt til nye tilgange, modeller og ‘modeluner’…

At arbejde med indsatser for borgere der bruger rusmidler opleves af mange som en udfordring. Borgerne bliver ofte væk fra tilbuddene eller falder tilbage i gamle mønstre efter endt behandling.

Mange offentlige institutioner arbejde med at forandre, uddanne udvikle og lede borgerne til at være mere sunde, aktive og deltagende i samfundet. Dette gælder både i forhold til borgere der allerede…

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top