skip to Main Content


Arbejdet med unge, der bruger rusmidler, er udfordrende og komplekst. Denne temadag går tæt på på dilemmaer, udfordringer og løsninger i krydsfeltet mellem ungearbejde, psykosociale indsatser og rusmiddelbehandling.

Du vil høre om hvordan unge oplever mødet med behandlingssystemet og hvordan man kan udvikle et behandlingstilbud i dialog med de unge. Du vil møde praktikere, der fortæller om deres erfaringer og få en forskningsmæssig vinkel på centrale problemstillinger og løsninger i det psykosociale arbejde.

madsbank-folder-temadag1

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top