skip to Main Content


Mange offentlige institutioner arbejde med at forandre, uddanne udvikle og lede borgerne til at være mere sunde, aktive og deltagende i samfundet. Dette gælder både i forhold til borgere der allerede er kompetente – og som vi vil have til at bidrage yderlige med eksempelvis politisk deltagelse eller frivilligt arbejde . Og det gælder i forhold til de borgere vi ønsker skal tage mere ansvar for deres eget liv.

Foredraget viser med eksempler, hvilke forskellige strategier der er til at påvirke og forme borgernes handlinger – og viser hvordan vi benytter forskellige former for ledelse i forhold til forskellige målgruppen – ofte succesfuldt – men i en del tilfælde også uden den store virkning. Foredraget giver deltagene en grundliggende forståelse for hvordan vi påvirker, leder og danner borgerne – således at deltagerne bibringes analytiske redskaber til at forstå de udfordringer de måder og hvilke sociale og psykologiske aspekter der er på spil.

Foredraget kan tilpasse både til brede målgrupper, eksempelvis på tværs af forvaltningsområder – eller skræddersys til mere specifikke områder.

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top