skip to Main Content

Hvordan udvikler vi fagligheden i vores institutioner? Spørgsmålet er en klassisk udfordring og særligt relevant for de organisationer der har brug for både, styring og fleksibilitet, innovation og tradition for at håndtere krydspres og paradokser. Så hvordan kan vi organisere og udvikle fagligheden og undgå at blive alt for begejstrede for modeluner der regelmæssigt afløser hinanden?

I dette oplæg vil vi tage et helikopterperspektiv og give deltagerne nogle forskellige forståelser for hvordan man typisk leder og udvikler praksis. Lægges der vægt på fag-faglighed, standarder og evidens, værdier, kultur, brugerinddragelse eller samskabelse? Og hvilke styrker og vanskeligheder de forskellige former giver for medarbejdere, ledere, borgere og institutioner?

Oplægget giver deltagerne redskaber og tænketeknologier til at på et kvalificeret grundlag at diskutere hvordan man i ønsker at udvikle faglighed, organisationer og institutioner.

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top