skip to Main Content

I socialt arbejde, terapi og i vores organisationer, har vi ofte fokus på hvordan vi ‘i-tale-sætter’ og problemer, udfordringer – og borgere, medarbejdere og klienter.

I dette foredrag  sætter jeg fokus på hvordan fænomener som stemning, energi og atmosfære er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring, for individer og organisationer.

Kontakt mig for at høre om hvordan jeg kan målrette foredraget til din specifikke kontekst, hver enten de drejer sig om socialt arbejde, organisations udvikling, terapi, uddannelse eller noget helt andet

Den video der ligger her på siden er fra et foredrag jeg holdt i Forum for Eksistentiel Psykologi & Terapi, med titlen ‘Stemning og atmosfære i det terapeutiske rum”  Læs mere herunder.

Siden Freuds ’talking cure’ har de fleste terapitraditioner haft fokus på sprog og bekendelse som en forudsætning for personlig forandring og udvikling.  Mange professionelle oplever dog at det kan være svært at at føre terapeutiske samtaler med unge der føler sig usikre og utilpasse i traditionelle terapeutiske rum.

I foredraget argumenterer jeg for at vores forståelse af terapi og socialt arbejde kan udvikles gennem en større forståelse for vigtigheden af hvordan  terapeutiske rum  virker på os og  hvordan affektive fænomener som stemning og atmosfære er afgørende for at skabe forandring. man kan også læse om nogle af disse aspekter i artiklen ‘Beyound Spaces of Counselling’.

Stemning og atmosfære i det terapeutiske rum

SAGT
OM MADS

Mads er en oplagt, inspirerende og underholdende foredragsholder, som på en indsigtsfuld måde forholder sig både praktisk og teoretisk til sit fagområde. Mads’ foredrag satte tanker i gang om, hvordan vi håndterer grænseflader mellem bruger, behandler og offentlig myndighed, og hvordan vi kan arbejde i øjenhøjde med vores brugere. Vi vil ikke tøve med at booke Mads til at holde foredrag for vores gæster igen.
Torben Larsen, bestyrelsesformand, KKUC

Mads Bank afholdte en undervisningsdag for U-turns medarbejdere, der var en stor succes og meget brugbar i forhold til U-turns praksis. Medarbejderne gav efterfølgende udtryk for, at Mads havde ramt en god balance mellem det teoretisk/akademiske indhold og det mere praksisnære. Øvelserne, der var lagt imellem de teoretiske oplæg, var relevante og gav mening for det faglige arbejde med de unge i U-turn. Mads en karismatisk underviser, som med stor entusiasme og energi holder sit ”publikum” opmærksom igennem hele dagen.
Mette Clausen, leder, U-turn

Back To Top